Alapadatok a projektről

Kedvezményezett neve: Bükkösd Községi Önkormányzat

Projekt címe: Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Bükkösdön és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00047

Támogatás összege: 108.711.680 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.09.01.-2021.06.30.

A projekt bemutatása: Az egészségügyi alapszolgáltatás igénybevétele, valamint a szakellátáshoz történő eljutás sok esetben költség- és időigényes, mivel helyben nem vagy korlátozott mértékben érhetőek el ezen szolgáltatások. A térségünkben élő lakosság jelentős része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Ahhoz, hogy jelentősen javulhasson a térség lakosságának egészségi állapota szükségszerű a prevencióhoz kapcsolódó projektelemek kivitelezése (egészségállapot-felmérés, személyre szabott életmód tanácsadás, dietetikai és gyógytorna szaktanácsadás), a megfelelő szakemberek bevonása. Sajnálatos módon térségünkre is jellemző, hogy az egészségügyi alap- és szakellátás túlterhelt, ebből következően a lakosságnak még kevesebb lehetősége van arra, hogy az egészségi állapotával (középkorú, és idősebb korcsoport), vagy az élethelyzetből következő (terhesség, kisgyermekgondozás) egyénileg differenciált tanácsadásokon vehessen részt. Mindez jelentős mértékben kihat a lakosság életminőségére, amely hatványozottan jelenik meg térségünkben a már említett halmozottan hátrányos helyzet következtében. Felhívással összhangban 5 háziorvosi tevékenység folytatására jogosult orvos együttműködése által kívánjuk a tervezett projektet megvalósítani. A megvalósítás során együttműködünk a Felhívásban meghatározott szakemberekkel: 1 fő csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal, az egyes háziorvosi praxisokhoz tartozó, szakképesítéssel rendelkező ápolókkal, 2 fő népegészségügyi koordinátorral, 2 fő dietetikussal és 1 fő gyógytornásszal,1 védőnővel, egészségfelelősökkel. A szakemberek összehangolt együttműködése lehetőséget biztosít jelen projekten belül annak a detektált hiányosságnak a felszámolásához, amely az alapellátás és az egyéb szinteken jelenlévő kommunikációs anomáliákhoz köthető. A projekt során megerősödő kapcsolati háló által az alapellátás színterén már rövidtávon is biztosítottá válik annak minőségi működése, így járulva hozzá a lakosság egészségi állapotának és életminőségének jelentős javulásához. A kiépülő praxisközösség, és az egyes szereplők közti hatékony kommunikáció elősegítheti a háziorvos utánpótlásából, és a túlterhelt szakellátásból adódó tünetek enyhítését. Az alapellátás színvonalának emelése nem csak közvetlenül képes javítani a betegellátás minőségét, hanem közvetve is, mivel a projekt során koncentrálttá válik a szakemberek jelenléte, gördülékenyebbé a kommunikáció, így reményeink szerint a fiatalabb orvosok számára alternatívaként szolgálhat az, hogy kisebb településeken vegyék át az idősebb háziorvosoktól a praxist, vagy létesítsenek újakat. Ez hosszútávon közvetve segíti elő a betegellátás színvonalának magasabb minőségű, egyenletes fenntartását. Jelen projekt célja, hogy javuljon a praxisközösség által lefedett lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, átgondoltabbá és koncentráltabbá váljon a prevenció térségünkben, a magasabb színvonalú ellátás által a magasabb progresszivitási szintű és költségesebb ellátási színterek tehermentesítése, javuljon a betegellátáshoz való hozzáférés és ezáltal csökkenjenek a betöltetlen praxisokból eredő területi egyenlőtlenségek. Mindezek által növekedhet az alapellátás színvonala, a lakosság egészségtudatossága, így csökkennek a területi egyenlőtlenségekből következő negatív szimptómák. A kitűzött cél mindenkit érint korosztálytól, nemtől, egészségi, mentális állapottól, társadalmi, jövedelmi helyzettől függetlenül, hiszen az egészségmegőrzés nem egy-egy meghatározott, szűk réteg kiváltsága lehet, alacsony költségvetésből is lehet egészségesen élni, figyelni a jelekre, időben tenni a rizikófaktorok kiküszöböléséhez. A pályázat természetesen elsősorban a település és a környező lakók életére jelent nagy hatást, azonban az áttételes, nemzetgazdasági szintű folyamatokhoz való hozzájárulása kétségtelen, így a multiplikatív hatás biztosított. A fent kitűzött teljesülése érdekében praxisközösségi találkozókat, egyéni egészségállapot-felméréseket és tanácsadásokat, képzéseket és mentálhigiéniás szakemberek bevonását tervezzük a megvalósítás során. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a fiataloktól egészen az idősebb korosztályig a praxisközösség területén élőket minél jobban be tudjuk vonni a porjekt célkitűzéseibe, ezért rendszeresen egészségnapokat, szűréseket, egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat tartunk az adott korosztály igényeinek megfelelően, melyek szerencsére nagy népszerűségnek örvendenek. Emellett a védőnők segítségével kiemelt figyelmet tudunk fordítani a gyermekek egészségnevelésére, a legkisebbektől kezdve.